bpv GRIGORESCU STEFANICA obtine o a doua decizie favorabila pentru Grup Feroviar Roman in domeniul litiigilor in achizitii publice in decurs de doua saptamani

bpv GRIGORESCU STEFANICA obtine o a doua decizie favorabila pentru Grup Feroviar Roman in domeniul litiigilor in achizitii publice in decurs de doua saptamani - 20 iulie 2011

Procedura de achizitie publica de servicii de transport de materiale prime si materiale pe calea ferata a fost initiata in luna martie 2011 de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN), in calitate de autoritate contractanta. Initial, castigatoarea licitatiei a fost declarata SNTFM CFR Marfa, iar Grupul Feroviar Roman a formulat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) o contestatie prin care solicita anularea deciziei RAAN, a raportului procedurii si a comunicarii din 2454/11.05.2011. Prin decizia nr. 2358/C9/2418 din 08.06.2011 CNSC a respins, ca nefondata, contestatia GFR.

GFR a formulat o plangere la Curtea de Apel Craiova impotriva deciziei CNSC. Printr-o decizie irevocabila, Curtea de Apel a admis plangerea GFR si a dispus modificarea deciziei nr.2358/C9/2418 din 08.06.2011 emisa de C.N.S.C., in sensul admiterii contestatiei, anularii raportului procedurii nr.5198/05.05.2011 si a comunicarii nr. 2454/11.05.2011 si reluarii procedurii de achizitie publica.

Echipa bpv GRIGORESCU STEFANICA a fost condusa de catre avocatul asociat Daniel Stefanica, unul dintre coordonatorii departamentului de litigii si arbitraj din cadrul societatii de avocatura si l-a inclus pe avocatul Serban Dumitrescu.

La sfarsitul lunii trecute, bpv GRIGORESCU STEFANICA a obtinut de trei ori consecutiv respingerea cererii de anulare a unei alte procedurii de achizitie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC). Client al societatii de avocatura, Grup Feroviar Roman (GFR) a fost desemnata castigatoarea licitatiei de achizitie de servicii de transport initiata de Compania Nationala de Cai Ferate (CFR). Valoarea estimata a contractului depaseste 21 de milioane de lei fara TVA, achizitia fiind finantata de Ministerul Finantelor Publice.

***
Grup Feroviar Roman S.A. este o societate cu capital social integral privat, avand ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de transport feroviar de marfuri si a serviciilor conexe transportului feroviar.