Interviu cu Catalin Grigorescu despre piata avocaturii din Romania si practica bpvGS (Bizlawyer, 31 octombrie 2013)

Interviu cu Catalin Grigorescu despre piata avocaturii din Romania si practica bpvGS (Bizlawyer, 31 octombrie 2013) - 31 octombrie 2013

» Download: pdf file (48 KB)