Legal & Tax Alerts

Noi modificări în relațiile de muncă

Există noi modificări în relațiile de muncă privind:

Modelul – cadru al contractului individual de muncă[1]
Semnătura electronică[2]
Zile libere plătite pentru efectuarea vaccinului împotriva Covid-19[3]

Principalele modificări sunt:

În modelul-cadru al contractului individual de muncă s-au introdus noi obligații pentru angajatori, respectiv obligația tuturor angajatorilor de a informa salariații[4] cu privire la obligația de aderare la un fond de pensii administrat privat, precum și obligația microîntreprinderilor[5] cu până la 9 salariați de a insera o scurtă caracterizare/descriere a activității salariatului în contractul individual de muncă, fișa postului nemaifiind obligatorie în acest caz.

Salariații și angajatorii vor putea utiliza la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, semnătura electronică avansată sau calificată, fără a mai fi obligatorii marca temporală electronică și sigiliul electronic.

Organele de control competente au obligația de a accepta, pentru verificare și control, contractele individuale de muncă și actele adiționale, precum și înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit legii, fără a le solicita și în format letric.

Cheltuielile efectuate de angajator pentru achiziționarea semnăturilor electronice avansate sau calificate sunt deductibile.

Salariații din sistemul public și privat care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, pe baza adeverinței de vaccinare eliberate potrivit legii, cu excepția salariaților care sunt vaccinați la locul de muncă prin grija angajatorului.

De drepturile prevăzute anterior, beneficiază și unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum și al persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a persoanei cu dizabilități.

 

[1] Ordinul nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 19 iulie 2021.

[2] Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 22 iulie 2021.

[3] Legea nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 26 iulie 2021.

[4] Obligația se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

[5] Astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Cookie Settings