Legal & Tax Alerts

Noi reguli cu privire la Kurzarbeit

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost aprobată prin Legea nr. 58/2021[1] (“Legea nr. 58/2021”).

Principalele modificări aduse cu privire la Kurzarbeit prin Legea nr. 58/2021 privesc următoarele aspecte:

angajatorii au posibilitatea de a reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă, ca urmare a reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu;

perioada de referință pentru stabilirea perioadei minime de aplicare a Kurzarbeit este de 30 de zile calendaristice;

decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului, în mod excepțional, cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creștere a activității angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru;

interdicția de angajare de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și cea privind subcontractarea activităților desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare, la nivelul cărora se aplică măsura reducerii timpului de lucru;

prin excepție, interdicția menționată anterior nu se aplică în cazul înlocuirii unui salariat al cărui contract individual de muncă a încetat de drept, prin concediere pentru motive care țin de persoana salariatului sau prin demisie.

Legea nr. 58/2021 intră în vigoare  la data de 07.04.2021.

 

[1] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din data de 05.04.2021.

Cookie Settings