Legal & Tax Alerts

Noutăți pe piața muncii

Modificarea regimului sancționator al discriminării în Codul Muncii

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii („Codul Muncii”) a suferit noi modificări[1] în ceea ce privește cadrul legal și regimul sancționatoriu al discriminării.

Astfel, reglementarea cuprinsă în Codul Muncii a fost completată cu o definiție mai extinsă a noțiunilor de discriminare directă, respectiv indirectă, precum și cu menționarea expresă a definiției hărțuirii, a discriminării prin asociere, precum și a victimizării. În plus, a fost lărgită și sfera criteriilor legale în funcție de care se evaluează caracterul discriminatoriu, pentru a se asigura coerența cu celelalte acte normative[2] în vigoare.

De asemenea, Codul Muncii prevede acum în mod expres faptul că orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul din criteriile legale, împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.

Nu constituie însă discriminare excluderea, deosebirea, restricția sau preferința în privința unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activității în cauză sau a condițiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerințe profesionale esențiale și determinante, cu condiția ca scopul să fie legitim și cerințele proporționale.

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Actul normativ a intrat în vigoare în data de 27 iulie 2020.

Utilizarea registrului electronic de evidență a zilierilor

Recent au fost publicate[3] în Monitorul Oficial regulile privind completarea și transmiterea registrului electronic de evidență a zilierilor. Aceste reguli au intrat în vigoare în data de 25 iulie 2020, iar odată cu intrarea în vigoare a acestor reguli devine obligatorie utilizarea aplicației aferente.

Au obligația completării și transmiterii acestui registru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, pentru care zilierii desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional.

 

[1] Legea nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din data de 24 iulie 2020;

[2] Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din data de 07 martie 2014;

[3] Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din data de 23 iulie 2020.

Cookie Settings