Brosuri

TaxEU Forum 2021: Catalog la zi al beneficiilor salariale

Acesta este un instrument util pentru companiile care, din dorința de motivare a angajaților, le oferă acestora beneficii personalizate ce corespund nevoilor lor individuale. Companiile care dețin platforme de beneficii salariale au venit în întâmpinarea acestor așteptări și pun la dispoziția angajatorilor și angajaților atât beneficiile clasice – tichete de masă, asigurări și abonamente medicale sau contribuții la sisteme de pensii private, cât și beneficii salariale referitoare, de exemplu, la cursuri profesionale sau extraprofesionale, turism, sport, acces la spa, hobby, activități de familie, activități culturale, vestimentație sau cosmetică.

Interesul angajaților pentru astfel de beneficii salariale este unul evident, însă pentru angajatori gestionarea beneficiilor salariale acordate prin intermediul platformelor se poate dovedi împovărătoare, având în vedere faptul că unele beneficii salariale sunt supuse unui regim fiscal favorabil doar dacă sunt reglementate într-un anumit mod.

Catalogul este o inventariere, o sinteza a beneficiilor salariale care în ultimii ani au devenit din ce în ce mai variate, precum și a regimului fiscal și a reglementărilor aplicabile fiecăruia dintre aceste beneficii, care sperăm că răspunde nevoilor dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de o analiză aplicată unei probleme specifice cu care vă confruntați, vă vom ajuta cu plăcere și vă invităm să ne contactați.

 

Insert your details and download this document

* indicates required

You can learn more about how we use your personal information in the Privacy Statement section on our website.

Brochures

TaxEU Forum 2021: Up-to-date catalogue of employee benefits

The catalogue is a useful tool for companies that, out of the desire to motivate employees, offer them personalized benefits that match their individual needs. Companies that own employee benefits platforms have met these expectations and provide employers and employees with both classical benefits – meal vouchers, health insurance and subscriptions or contributions to private pension schemes, as well as benefits related to, for example, professional or extra-professional courses, tourism, sports, spa access, hobbies, family activities, cultural activities, clothing or cosmetics.

The interest of employees as regards such benefits is obvious, but for employers, the management of employee benefits granted through platforms can be burdensome, given that some employee benefits are subject to a favourable tax regime only if they are regulated in a certain way.

The catalogue is a synthesis of the employee benefits that have become more and more varied in recent years, as well as of the tax regime and of the regulations applicable to each of these benefits, and we trust it meets your needs. Should you require a tailored analysis in relation to a specific topic that you face, we would be glad to assist you and we invite you to contact us.

Insert your details and download this document

* indicates required

You can learn more about how we use your personal information in the Privacy Statement section on our website.

Cookie Settings