Sector Public, Concesiuni, PPP

Avocatii nostri au experienta in gestionarea unui spectru larg de probleme care privesc sectorul public, generate de interactiunea cu sectorul privat. Oferim cunoastere amanuntita si intelegere in profunzime a contextului juridic si de afaceri in care institutiile publice si societatile detinute de stat isi desfasoara activitatea. Oferim consultanta cu privire la aspecte de reglementare si la politicile de conformitate pentru clienti care doresc sa investeasca in sau sa participe la dezvoltarea de proiecte in sectorul public. Avem o vasta experienta in asistarea si reprezentarea clientilor atat din domeniul privat, cat si autoritati publice cu privire la aplicarea legilor romanesti de achizitii publice, precum si a regulilor si principiilor Uniunii Europene cu privire la achizitiile publice. Suntem implicati in mod activ de pe pozitii de lider in grupuri de lucru care sprijina guvernul in formarea unui nou cadru legal pentru parteneriatele public-private.

Activitatea in domeniul sectorului public include asistenta juridica cu privire la inchirieri si concesiuni de bunuri detinute de sectorul public, cesionarea serviciilor publice locale, proceduri de achizitii publice, aspecte legate de bugetarea si finantarea municipalitatilor, obligatiuni municipale si insolventa serviciilor municipale. De asemenea, am asistat numeroase institutii publice in legatura cu dispute administrative si litigii care implica bunuri publice, daune si pretentii financiare si din investitii.

Avocatii nostri au reprezentat municipalitati in eforturile acestora de a reorganiza si moderniza serviciile de administrare urbana (ex. depozitarea deseurilor ecologice, servicii de igienizare, sisteme de canalizare) si, de asemenea, au acordat consultanta de specialitate institutiilor publice, in principal cu privire la concesiuni, inchiriere de bunuri detinute de sectorul public si servicii publice (ex. terenuri, spitale, clinici, centre sportive si de agrement, etc.). Consultanta cu privire la domeniul concesiunilor acopera o gama larga de obiecte si o mare varietate de bunuri, servicii si lucrari publice, in special concesiuni pentru infrastructura rutiera. De asemenea, acordam consultanta in legatura cu concesiunile in domeniul resurselor naturale.

  • o firma globala de consultanta cu privire la procedurile de achizitie organizare de catre autoritati guvernamentale centrale;
  • un furnizor european de top de autobuze cu privire la procedurile de achizitie si contractul aferent pentru furnizarea si asigurarea serviciilor de intretinere a unui numar de peste 1000 de autobuze;
  • un grup global industrial si tehnologic cu privire la mai multe proceduri de achizitie pentru echipamente si material rulant pentru cai ferate;
  • un consortiu de societati care activeaza in domeniul informatizarii traficului de comunicatii cu privire la procedura de achizitie si litigii in legatura cu un sistem de comunicatii pentru caile ferate in valoare de 40 milioane Euro;
  • o companie de top din domeniul materialelor de constructii cu privire la concesiunea de cariere;
  • o autoritate municipala cu privire la pregatirea, licitarea si contractarea de facilitati pentru gropi de gunoi ecologice si managementul deseurilor;
  • o societate de generare a energiei, detinuta de stat, cu privire la infiintarea unei asocieri in participatiune cu producatori privati pentru construirea si punerea in exploatare a unei centrale energetice de 800 MW;
  • o societate de top din industria tehnologiei si retelelor de telecomunicatii cu privire la procedurile de achizitie legate de programe de control al granitelor pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen;
  • un furnizor global de solutii pentru industria medicala cu privire la procedura de achizitie, contractul aferent si finantarea in legatura cu un proiecte de reabilitare si extindere a unui spital, in valoare de peste 100 milioane Euro.
Cookie Settings