Tranzactii

bpv Grigorescu Ștefănică obține o noua decizie favorabilă pentru Municipiul București

bpv Grigorescu Ștefănică a reprezentat Municipiul București și a câștigat definitiv litigiul cu două societăți, proprietare ale unui teren din zona Obor. Suma la plata căreia cei doi proprietari au solicitat instanței să oblige Municipiul București a fost în cuantum de aproximativ 5.000.000 Euro. Această sumă a fost determinată pe baza unei expertize judiciare și reprezenta pretinsul beneficiu nerealizat ca urmare a imposibilității edificării de construcții și valorificării acestora pe terenul în chestiune. Aceasta deoarece, pentru edificarea construcțiilor era necesară obținerea unui PUZ pe care CGMB nu l-a aprobat decât în anul 2015.

Echipa de avocați care a reprezentat interesele Municipiului București a fost coordonată de Daniel Ștefănică, Avocat Partener și Coordonator al Departamentului de Litigii, asistat de Raluca Marcu, Avocat Senior Coordonator și Șerban Dumitrescu, Avocat Senior.

Litigiul a fost solicitant și provocator atât în considerarea duratei mari de timp în care a fost soluționat (a fost inițiat în anul 2012), dar și având în vedere probatoriul administrat. Astfel, expertiza efectuată în cauză, a avut în principal ca finalitate stabilirea construcțiilor pe care proprietarii le-ar fi putut edifica pe teren în anul 2011, precum și cea mai bună valorificare a acestora. În final, calculul beneficiului nerealizat s-a făcut prin raportare la veniturile pe care proprietarii le-ar fi putut obține în ipoteza edificării și celei mai bune valorificări a construcțiilor încă din anul 2011, și veniturile pe care le-au realizat efectiv din exploatarea terenului. Dintr-un alt punct de vedere, decizia instanței este importantă deoarece validează o linie de gândire în dreptul administrativ: autoritatea publică are dreptul de apreciere a oportunității emiterii unui act administrativ” a declarat Daniel Ștefănică.

Articolul poate fi descarcat in format PDF aici.

Cookie Settings