Protectia datelor personale

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: Martie 2021

Introducere

Grigorescu, Ștefănică și Asociații SPARL („bpv Grigorescu Ștefănică” sau „noi”) este o societate profesională de avocați cu răspundere limitată, înregistrată în Baroul București.

Aceasta notă de informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de bpv Grigorescu Ștefănică („Nota de informare”) prin website-ul său, precum și cu ocazia prestării serviciilor descrise în acest document.

Operatorul de date și proprietarul website-ului

bpv Grigorescu Ștefănică este operator de date cu caracter personal și proprietarul website-ului accesibil la una dintre următoarele adrese web:

www.bpv-grigorescu.com

www.bpv-grigorescu.ro

www.bpv-grigorescu.eu

Activitatea noastră

Noi, la bpv Grigorescu Ștefănică, depunem toate eforturile pentru a oferi clienților și partenerilor noștri servicii de asistență și reprezentare juridică de cea mai înaltă calitate pentru afacerile lor.

În completarea serviciilor noastre și în scopul dezvoltării relațiilor de afaceri existente sau a unor relații viitoare, susținem și contribuim la o mai bună înțelegere a cadrului legal și depunem eforturi continue să vă informăm cu privire la aspecte juridice, economice sau de industrie relevante pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră. În acest sens, organizăm evenimente pentru clienți, contacte și parteneri și creăm alerte, informări, newslettere, analize și alte materiale informative, atât cu privire la domeniile noastre de expertiză, cât și cu privire la activitatea noastră profesională ca societate sau ca membrii ai societății (denumite împreună „Serviciul de Informare”).

Datele personale pe care le prelucrăm pentru desfășurarea relațiilor contractuale cu clienții noștri

A. Datele personale prelucrate

Pentru desfășurarea relației contractuale, colectăm următoarele date personale de la dumneavoastră:

a. date de identificare precum nume, prenume, titlul academic, titlul sau poziția, locul de muncă, relația cu altă persoană cu care avem o legătură stabilită (de exemplu, cu un angajat, cu un alt contact sau client, cu o persoană care a facilitat legătura noastră cu dumneavoastră);

b. copia documentului dumneavoastră de identitate, dacă este cazul;

c. date de contact, precum adresa fizică de serviciu sau, după caz, personală, adresa de email, număr de telefon;

d. cont bancar și alte informații financiare necesare pentru desfășurarea relației contractuale, dacă este cazul;

e. date pe care ni le puneți la dispoziție sau pe care le colectăm ca parte din procesul de cunoaștere a clientelei și de îndeplinire a obligațiilor legale privind prevenirea spălării banilor;

f. orice alte date pe care ni le furnizați cu ocazia interacțiunilor noastre ȋn legătură cu ȋndeplinirea mandatului pe care ni l-ați ȋncredințat.

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice:

a. cu ocazia interacțiunilor client-avocat, desfășurate în baza unui contract de asistență juridică;

b. cu ocazia discuțiilor preliminare, în negocierea și pregătirea unui astfel de contract, inclusiv prin intermediul formularului nostru online (Formular de Date de Client) folosit la întocmirea contractului de asistență juridică, deschiderea contului de client, facturarea și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei și de prevenire a spălării banilor;

c. atunci când ne contactați prin e-mail, telefon sau prin poștă, dacă vă exprimați interesul cu privire la serviciile noastre;

d. în contextul unei întâlniri la un eveniment de afaceri sau alte asemenea evenimente (de exemplu, prin schimbul de cărți de vizită).

C. Temeiurile legale și scopurile de prelucrare

În baza contractului încheiat cu dumneavoastră, în calitate de client al bpv Grigorescu Ștefănică , vom prelucra toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru exercitarea profesiei și prestarea serviciilor, în conformitate cu prevederile contractuale și cu cele ale dispozițiilor legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat (de exemplu, Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și Statutul profesiei de avocat aprobat de Uniunea Națională a Barourilor din România). Același lucru este aplicabil și datelor cu caracter personal colectate în perioada premergătoare încheierii unui contract cu noi, inclusiv prin intermediul formularului nostru online (Formular de Date de Client), indiferent dacă discuțiile și negocierile au condus la încheierea unui contract sau nu. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că informațiile pe care ni le-ați furnizat, precum și datele dumneavoastră cu caracter personal rămân sub protecția confidențialității aplicabile comunicărilor client-avocat, chiar dacă nu ați încheiat un contract cu noi.

În cazul în care sunteți reprezentantul legal sau persoana de contact pentru o persoană juridică, vom prelucra datele dumneavoastră personale pe baza interesului nostru legitim în vederea asigurării exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce rezultă din contractele încheiate.

Datele personale pe care le prelucrăm pentru desfășurarea relațiilor contractuale cu furnizorii și/sau partenerii noștri de afaceri

A. Datele personale prelucrate

Pentru desfășurarea relației contractuale, colectăm următoarele date personale de la dumneavoastră:

a. date de identificare precum nume, prenume, titlul academic, titlul sau poziția, locul de muncă, relația cu altă persoană cu care avem o legătură stabilită (de exemplu, cu un angajat, cu un alt contact sau client, cu o persoană care a facilitat legătura noastră cu dumneavoastră);

b. copia documentului dumneavoastră de identitate, dacă este cazul;

c. date de contact, precum adresa fizică de serviciu sau, după caz, personală, adresa de email, număr de telefon;

d. cont bancar și alte informații financiare necesare pentru desfășurarea relației contractuale, dacă este cazul;

e. orice alte date pe care ni le furnizați cu ocazia interacțiunilor noastre.

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice:

a. atunci când ne contactați prin e-mail, telefon sau prin poștă, dacă sunteți interesat să ne deveniți furnizor sau partener de afaceri;

b. în contextul unei întâlniri la un eveniment de afaceri sau alte asemenea evenimente (de exemplu, prin schimbul de cărți de vizită).

C. Temeiurile legale și scopurile de prelucrare

În baza contractului încheiat cu dumneavoastră, în calitate de furnizor sau partener de afaceri al bpv Grigorescu Ștefănică, vom prelucra datele personale pe care ni le furnizați, precum și orice alte date necesare executării obligațiilor noastre contractuale și/sau legale. Temeiul legal de prelucrare este executarea unui contract cu dumneavoastră sau, în cazul în care sunteți reprezentantul legal sau persoana de contact pentru o persoană juridică, pe baza interesului nostru legitim în vederea asigurării exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce rezultă din contractele încheiate.

De asemenea, în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor financiar-contabile, prelucrăm datele dumneavoastră personale în baza obligațiilor noastre legale de a asigura respectarea dispozițiilor financiar-fiscale aplicabile.

Datele personale pe care le prelucrăm în scopul comunicărilor profesionale

A. Datele personale prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate includ:

a. date de identificare, precum nume, prenume, loc de muncă, angajator;

b. date de contact, precum adresa e-mail și numărul de telefon;

c. alte date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Serviciul de Informare;

d. orice alte date pe care ni le furnizați cu ocazia interacțiunilor noastre.

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice, prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia înregistrării la Serviciul de Informare, dacă ne sunteți client sau dacă ne-ați contactat în scop profesional, inclusiv dacă v-ați exprimat interesul pentru, v-ați înregistrat sau ați participat la un eveniment organizat sau susținut de noi sau cu ocazia accesării altor informații disponibile pe bază de înregistrare.

C. Temeiurile legale și scopurile de prelucrare

Atunci când vă abonați la Serviciul de Informare direct prin intermediul website-ului sau printr-o alta formă de solicitare directă, vă vom solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a putea furniza acele servicii la care ați solicitat abonarea.

Dacă ne sunteți client sau dacă ne-ați contactat în scop profesional, inclusiv dacă v-ați exprimat interesul pentru, v-ați înregistrat sau ați participat la un eveniment organizat sau susținut de noi, vom prelucra datele dumneavoastră personale pe baza interesului legitim de a vă transmite comunicări specifice Serviciului de Informare care sunt de interes pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră, inclusiv invitații la evenimentele noastre.

Datele personale pe care le prelucrăm în scopuri de recrutare

Puteți aplica pentru o poziție în cadrul bpv Grigorescu Ștefănică prin e-mail sau prin transmiterea prin servicii poștale sau curier sau depunerea în format fizic la sediul nostru a aplicației dumneavoastră.

Vom folosi datele dumneavoastră personale referitoare la procesul de recrutare pentru:

a. a evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul bpv Grigorescu Ștefănică:

b. a vă contacta cu privire la aplicația dumneavoastră;

c. a administra procesul de recrutare;

d. a vă contacta cu privire la posturile care devin disponibile ulterior și pentru care considerăm că aveți profilul profesional potrivit; și

e. a avea evidența unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ați participat și a motivelor pentru care nu vi s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată.

A. Datele personale prelucrate

Atunci când aplicați, vom limita prelucrarea datelor dumneavoastră la ceea ce este strict necesar pentru scopul recrutării.

Datele cu caracter personal prelucrate includ:

a. date de identificare, precum numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa poștală, orice alte date pe care ni le prezentați prin documentele de aplicare;

b. datele înscrise în CV-ul și scrisoarea de intenție transmise de dumneavoastră (incluzând educație, experiență profesională, hobby-uri);

c. orice alte date pe care ni le furnizați cu ocazia interacțiunilor noastre.

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice, atunci când ne contactați prin e-mail, telefon sau prin poștă, dacă vă manifestați interesul de a fi angajat de noi sau de a colabora cu noi.

C. Temeiurile legale și scopurile de prelucrare

Colectăm informații necesare în procesul de recrutare, pentru a putea evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul bpv Grigorescu Ștefănică și în scopurile menționate mai sus în prezenta secțiune. Prelucrarea datelor personale în procesul de recrutare are ca temei legal executarea unui contract cu dumneavoastră, această prelucrare reprezentând faza precontractuală.

De asemenea, contactarea dumneavoastră ulterioară, în calitate de candidat declarat respins, în vederea informării cu privire la alte oportunități de carieră din cadrul bpv Grigorescu Ștefănică și invitării dumneavoastră la un alt interviu sau o altă evaluare, se poate realiza doar în baza consimțământului dumneavoastră. Vom păstra evidența persoanelor care au participat la procesele de evaluare și a motivelor pentru care nu li s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată, în baza interesului nostru legitim de a putea răspunde oricăror plângeri sau solicitări formulate în legătură cu desfășurarea procesului de recrutare.

Datele pe care le prelucrăm cu ocazia vizitelor la biroul nostru

A. Datele personale prelucrate

Vom colecta de la dumneavoastră următoarele date personale:

a. date de identificare, precum numele complet;

b. detalii legate de scopul vizitei, ora sosirii și ora plecării;

c. imagini video ale accesului ȋn birou;

d. orice alte date pe care ni le furnizați cu ocazia interacțiunilor noastre.

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm datele dumneavoastră personale în mod direct de la dumneavoastră, în momentul sosirii la sediul nostru. Mai mult, puteți fi înregistrat de sistemul nostru de supraveghere video instalat în zonele supravegheate (de exemplu, zona de acces intrare-ieșire), semnalizate corespunzător.

C. Temeiurile legale și scopurile de prelucrare

Colectarea datelor dumneavoastră personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru asigurarea securității în cadrul bpv Grigorescu Ștefănică, prin ținerea evidenței vizitatorilor și prin supravegherea video a zonelor semnalate în mod corespunzător. Orice prelucrare a datelor dumneavoastră în scopul menționat anterior are la bază, ca temei juridic, interesul legitim de a fi asigurată securitatea bunurilor și a personalului nostru.

Datele personale pe care le prelucrăm cu ocazia înregistrării și participării la evenimentele organizate sau sprijinite de noi

A. Datele personale prelucrate

Vom colecta de la dumneavoastră următoarele date personale:

a. datele de identificare precum nume, prenume adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală

b. imagini foto-video;

c. voce (dacă este cazul, în situația unui webinar înregistrat);

d. date despre cerințe și nevoi speciale;

e. orice alte date pe care ni le furnizați cu ocazia interacțiunilor noastre.

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), raportat la momentul înscrierii dumneavoastră în vederea participării la evenimentul organizat de către noi, cât și ulterior, pe parcursul desfășurării acestuia. atunci când ne contactați prin e-mail, telefon sau prin poștă, dacă vă manifestați interesul de a vă înregistra și a participa la evenimentele organizate sau sprijinite de noi.

C. Temeiurile legale și scopurile de prelucrare

Colectarea datelor dumneavoastră personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile avute în vedere de către bpv Grigorescu Ștefănică și se va limita strict la aceste scopuri, respectiv organizarea și desfășurarea evenimentelor.

Orice prelucrare a datelor dumneavoastră, inclusiv a imaginilor foto-video de ansamblu/panoramă, se întemeiază pe interesul legitim al bpv Grigorescu Ștefănică de a realiza și promova evenimentul respectiv. Prelucrarea imaginilor foto-video realizate de aproape (close-up photo/video) se realizează numai în baza consimțământului dumneavoastră, exprimat inclusiv prin gesturi, comportament (de exemplu, postura dumneavoastră în imaginile respective). Dacă nu doriți să apăreți în astfel de imagini, aveți întotdeauna posibilitatea să vă adresați direct fotografului.

În situația în care participați la un webinar organizat sau sprijinit de noi, prelucrarea datelor dumneavoastră personale se realizează în baza interesul nostru legitim ce derivă din necesitatea păstrării unei evidențe cu persoanele care participă la webinar si totodată, în vederea prevenirii eventualelor probleme de securitate.

În situația în care webinarul respectiv este unul înregistrat, este posibil să prelucrăm și alte date personale ale dumneavoastră, precum voce sau imagini. Aceste date vor fi prelucrate numai în baza consimțământului dumneavoastră. Considerăm că va exprimați acordul în acest sens în momentul în care vă conectați la webinar cu funcțiile audio și/sau video activate. Menționăm faptul că aveți oricând posibilitatea de a vă conecta la webinar cu aceste funcții dezactivate, în situația în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în acest context.

Utilizarea cookie-urilor

A. Datele personale prelucrate

Website-ul nostru conține cookie-uri care colectează date cu caracter personal. Colectarea datelor cu caracter personal este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a vă oferi o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la utilizarea website-ului nostru. Prelucrăm date tehnice (inclusiv adresa IP), colectate prin cookie-uri, cum ar fi informații despre vizitele dumneavoastră pe website-ul nostru sau în aplicații dezvoltate de noi sau accesări ale materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem electronic.

B. Cum colectăm datele personale

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin cookie-urile plasate pe website. Detaliile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin astfel de unelte sunt disponibile în Politica noastră de utilizare cookie-uri.

C. Scopurile de prelucrare

Folosim astfel de cookie-uri în scopul de a vă oferi o experiență mai bună a utilizatorului atunci când navigați pe website-ul nostru. Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea cookie-urilor pe website-ul nostru, vă rugăm să accesați Politica noastră de utilizare cookie-uri disponibilă la https://www.bpv-grigorescu.com/cookies-policy/.

Durata de stocare

Dacă ați optat să primiți comunicări aferente Serviciului de Informare sau dacă primiți astfel de comunicări în baza interesului nostru legitim astfel cum este descris la art. 6 mai sus, vom stoca datele dumneavoastră pentru a vă furniza acest serviciu timp de 2 ani de la abonarea dumneavoastră la Serviciul de Informare. Apoi, după trecerea acestei perioade, vă vom solicita din nou consimțământul pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia în continuare de Serviciul de Informare.

Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de Serviciul de Informare și vă retrageți consimțământul, noi vom respecta decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.

Datele personale ale candidaților respinși colectate în procesul de recrutare și utilizate cu scopul ținerii evidenței proceselor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioada de 3 ani de la momentul la care ați aplicat la bpv Grigorescu Ștefănică. De asemenea, în cazul în care nu veți fi recrutat pentru postul avut în vedere, veți putea fi contactat pe viitor pentru a vi se aduce la cunoștință alte oportunități de carieră în cadrul bpv Grigorescu Ștefănică, în cazul în care v-ați exprimat consimțământul în acest sens, situație în care vă putem contacta pentru o perioadă de 1 an de la finalizarea procesului de recrutare. După expirarea acestei perioade, nu veți mai fi contactat pentru posibile oportunități de carieră, dacă nu ați solicitat expres contrariul.

Imaginile surprinse pe camerele video vor fi păstrate, ca regulă, pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

Vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

Persoane terțe

Ca regulă, nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să facem o astfel de informare.

In cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta masurile necesare ce ne sunt disponibile în mod rezonabil pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară, furnizori de soluții de management al contactelor sau organizatori de conferințe. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

a. Dreptul de acces la datele personale.

b. Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale.

c. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:

i. contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm;

ii. prelucrarea datelor personale este ilegală,

iii. nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau

iv. vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.

d. Dreptul la portabilitatea datelor.

e. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:

– adresa de e-mail: data.protection@bpv-grigorescu.com

– telefon: +40212641650

– sediu: Str. Dionisie Lupu nr. 33, Sector 2, București, România.

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumiți de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți adresa și instanțelor de judecată.

Modificări ale Notei de informare

Dacă decidem să modificăm prezenta Notă de informare, vom publică o nouă versiune pe website-ul nostru, care o va înlocui pe aceasta.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi Nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Cookie Settings