Legal & Tax Alerts

Aplicarea granturilor privind telemunca și a altor instrumente de sprijin

Noi norme de aplicare și proceduri de acordare a unor instrumente de sprijin pentru angajatori și salariați recent reglementate[1][2] au fost publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, a fost publicată procedura de acordare[3] a sprijinului financiar în cuantum de 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat  în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă. Aceasta prevede:

bunurile și serviciile tehnologice care pot fi achiziționate;

informații privind documentele necesar a fi depuse de către angajatori, modele ale acestora, precum și mijloacele de transmitere;

informații privind documentele justificative necesar a fi transmite de către angajator, precum și mijloacele de transmitere.

De asemenea, au fost adoptate[4] și modele de documente necesare părinților pentru a putea beneficia de zilele libere în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. În plus, și metodologia de decontare și documentele necesare angajatorilor în acest sens au fost publicate[5] în Monitorul Oficial.

 

[1] Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din data de 10 august 2020;

[2] Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din data de 28 august 2020;

[3] Ordinul nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din data de 10 septembrie 2020;

[4] Ordinul nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din data de 10 septembrie 2020.

[5] Ordinul nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 11 septembrie 2020.

Cookie Settings