Legal & Tax Alerts

Contractele bilaterale de achiziție a energiei electrice în afara pieței centralizate

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 („OUG nr. 74”) a intrat în vigoare la data de 19.05.2020, în urma publicării sale în Monitorul Oficial[1] cu aceeași dată. Conform notei de fundamentare emise de Guvernului României pentru OUG nr. 74 și preambulului actului normativ, adoptarea acestor dispoziții în materia energiei electrice a fost justificată de următoarele considerente:

» menținerea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană de liberalizare a pieței de energie electrică începând cu 01.01.2021;

» necesitatea stimulării investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice, cu impact pozitiv direct asupra economiei și funcționării Sistemului electroenergetic național pe termen mediu și lung.

Pe baza argumentelor prezentate de către Guvernul României, acesta concluzionează în preambulul OUG nr. 74 că adoptarea ordonanței de urgență este fundamentată de necesitatea identificării, în regim de urgență, pentru o durată determinată de timp, respectiv până la data de 31.12.2020, a unor mecanisme prin care să se asigure menținerea la valoarea actuală a prețurilor la energia electrică. Nu este clar daca intenția Guvernului este ca masurile adoptate sa se aplice pe o durata limitata de timp.

În acest context, OUG nr. 74 aduce o modificare semnificativă în domeniul tranzacționării pe piața energiei electrice, respectiv această ordonanță prevede că, prin excepție de la regula tranzacționării energiei electrice pe o piață centralizată, producătorii de energie electrică vor putea încheia contracte bilaterale de achiziție a energiei electrice în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență, însă doar în ceea ce privește energia electrică provenită de la noi capacități energetice de producție puse în funcțiune după data de 01.06.2020.

Totodată, în vederea evitării creșterii prețurilor pentru energia electrică față de nivelul actual al acestora, OUG nr. 74 stabilește că obligația producătorilor de energie electrică să livreze furnizorilor de ultimă instanță, până la 31.12.2020, energia electrică necesară asigurării consumului clienților casnici pentru care se aplică tarife reglementate se va aplica producătorilor care exploatează unități de producție dispecerizabile, doar pentru unitățile care nu beneficiază de scheme de sprijin, în ordinea crescătoare a prețurilor stabilite de autoritatea competentă, pentru întreaga cantitate de energie electrică necesară consumatorilor casnici pentru care se aplică tarife reglementate, astfel încât acestea să nu fie majorate peste nivelul practicat la data intrării în vigoare a OUG nr. 74, acestea putând fi ajustate în funcție de evoluția pieței, fără a putea depăși nivelul menționat anterior.

De asemenea, OUG nr. 74 stipulează că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili metodologia pe baza căreia va reglementa prețurile de vânzare a energiei electrice livrate de producători furnizorilor de ultimă instanță, cu respectarea condițiilor menționate anterior.

 

[1] Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din data de 19.05.2020.

Cookie Settings