Major changes to online marketplaces and retailers’ relationship with consumers
Legal & Tax Alerts

Schimbări majore privind piețele online și relația comercianților cu consumatorii

La data de 6 mai 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență  nr. 58 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor („OUG 58/2022” sau „Ordonanța”), aceasta intrând în vigoare la data de 28 mai 2022. OUG 58/2022 transpune în legislația internă Directiva (UE) 2019/2161 în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme („Directiva Omnibus” sau „Directiva”), adoptată de Parlamentul European la 27 noiembrie 2019.

OUG 58/2022 nu este un text legislativ de sine stătător, ci modifică alte trei acte normative deja existe în materia protecției consumatorilor:

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori („Legea 193/2000”);

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor („Legea 363/2007”);

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („OUG 34/2014”).

În cele ce urmează, vom puncta succint principalele noutăți aduse de OUG 58/2022. Pentru mai multe dezvoltări, vă rugăm să consultați articolul nostru dedicat Directivei Omnibus, structurat în două părți (Partea 1, respectiv Partea 2).

Piețele online („online marketplaces”)

Piața online este definită ca fiind orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanță cu alți profesioniști sau consumatori.

Pentru a asigura o transparență adecvată față de consumatori, piețele online trebuie să precizeze dacă terțul care vinde produsele prin intermediul lor este sau nu profesionist. Piețele online vor trebui să verifice acest aspect pentru fiecare vânzător din platformă, pe baza unei declarații a terțului respectiv făcută furnizorului pieței online, fără alte cerințe specifice de verificare. Dacă terțul este un profesionist, atunci se vor aplica regulile privind protecția consumatorilor; în caz contrar, dacă terțul este o persoană fizică, cumpărătorul nu va beneficia de legislația privind protecția consumatorilor și va trebui atenționat în mod expres.

Totodată, piețele online vor fi obligate să dezvăluie în mod clar principalii parametri folosiți de stabilire a ierarhiei ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a unei căutări pe site, precum și importanța relativă a acestor parametri, prin raportare la alți parametri (de exemplu, preț, recenzii, relevanță, distanță sau o combinație între acești parametri). Aceste informații sunt de acum esențiale și trebuie puse la dispoziția consumatorului într-o secțiune specifică a interfeței online, care să fie direct și ușor accesibilă de pe pagina unde sunt prezentate ofertele.

Recenziile consumatorilor

Comercianții, dacă permit afișarea de recenzii cu privire la produse, sunt acum obligați să ofere acces consumatorilor la toate recenziile privind produsele. Totodată, aceștia trebuie să indice ce proceduri sunt în vigoare pentru a se asigura că aceste recenzii provin de la consumatori care au utilizat sau achiziționat efectiv produsele, precum și modul în care comerciantul verifică acele recenzii (de exemplu, dacă recenziile sunt publicate indiferent de feedback-ul pozitiv sau negativ asupra produselor; dacă recenziile au fost sponsorizate sau influențate de o relație contractuală cu un comerciant etc.).

Dublul standard

Comercianții sunt acum obligați să se asigure că produsele care sunt comercializate pe teritoriul României ca fiind identice cu bunuri comercializate în alte state membre ale Uniunii Europene nu sunt fabricate având compoziții sau caracteristici semnificativ diferite. Această cerință poate fi evitată atâta timp cât comercianții pot justifica diferențele dintre produse, pe baza unor factori legitimi și obiectivi, exemplificați expres de Ordonanță.

Noi practici comerciale înșelătoare

OUG 58/2022 completează anexa Legii 363/2007 ce conține practicile comerciale înșelătoare, introducând patru noi astfel de practici:

furnizarea de rezultate ca răspuns la o căutare efectuată online de către un consumator, fără a menționa în mod clar existența oricărei publicități plătite sau a oricărei plăți specifice pentru asigurarea unei încadrări pe o poziție mai bună în ierarhie a produselor în cadrul rezultatelor căutării;

revânzarea de bilete către consumatori, în cazul în care comerciantul le-a achiziționat utilizând mijloace automate pentru a eluda orice limitare impusă privind numărul de bilete pe care o persoană le poate cumpăra sau orice altă regulă aplicabilă achiziționării de bilete;

afirmarea faptului că recenziile privind un produs provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul, fără a lua măsuri rezonabile și proporționale pentru a verifica dacă aceste recenzii provin de la consumatorii respectivi;

prezentarea sau însărcinarea unei alte persoane juridice sau fizice cu prezentarea de recenzii sau recomandări false ca venind din partea unor consumatori ori prezentarea înșelătoare a recenziilor sau a recomandărilor unor consumatori pe platformele de comunicare socială pentru a promova anumite produse.

Utilizarea practicilor comerciale înșelătoare este interzisă, constituind contravenție. OUG 58/2022 mărește pragul minim al amenzii, de la 5.000 RON (în prezent) la 20.000 RON (începând cu data de 28 mai 2022), păstrând limita maximă de 100.000 RON.

Furnizarea conținutului sau serviciului digital în schimbul datelor cu caracter personal

OUG 58/2022 extinde sfera protecției consumatorului, aceasta acoperind acum și situațiile în care conținutul digital sau serviciile digitale sunt furnizate în schimbul datelor cu caracter personal ale consumatorului (spre exemplu, oferirea de acces gratuit la un număr limitat de articole sau postări online, în schimbul trimiterii de către utilizator a adresei sale de e-mail; serviciile de social media; serviciile de stocare în cloud; serviciile ce furnizează conturi de e-mail). Astfel, acești utilizatori vor beneficia de drepturi suplimentare specifice consumatorilor, printre altele, dreptul de a primi informații precontractuale, dreptul de retragere în termen de paisprezece zile.

Totuși, există și excepții de la această regulă, când nu vor fi incidente regulile din materia protecției consumatorului: (i) cazurile în care datele sunt prelucrate exclusiv în scopul furnizării de conținut digital, care nu este oferit pe un suport material, sau a serviciului digital; (ii) cazurile în care datele sunt furnizate pentru a-i permite profesionistului să respecte cerințele legale la care este supus, iar acesta nu prelucrează aceste date în niciun alt scop.

Noi mijloace de comunicare cu consumatorii

Directiva Omnibus urmărește să faciliteze o mai bună comunicare între comercianți și consumatori. Astfel, OUG 58/2022 permite comercianților să utilizeze în esență orice mijloace de comunicare online, atâta timp cât acele metode garantează conservarea la dispoziția consumatorului, a oricărei corespondențe cu comerciantul (inclusiv a datei și a orei), și sunt realizate pe un suport durabil. De exemplu, astfel de mijloace ar putea include utilizările tipice ale WhatsApp, Telegram sau Facebook Messenger.

Drepturi extinse pentru consumatori

Consumatorii afectați de practicile comerciale incorecte (înșelătoare sau agresive) au acum dreptul la măsuri de remediere pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici incorecte, fără costuri, astfel:

  1. înlocuirea, reducerea prețului sau încetarea contractului și restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz;
  2. despăgubiri pentru prejudiciul suferit de consumator;
  3. în cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau serviciului, se va dispune direct înlocuirea acestora.

Aceste noi măsuri nu afectează măsurile corective pe care le au consumatorii în baza altor acte normative, precum OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (pe care am prezentat-o aici) și OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale (pe care am prezentat-o aici).

Sancțiuni (mult) mai aspre

OUG 58/2022 înăsprește regimul sancționator în materia protecției consumatorului. Multe dintre amenzile existente în prezent sunt puternic augmentate de Ordonanță:

fie limita minimă este mărită – spre exemplu, art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea 363/2007, unde minimul amenzii era 2.000 RON, în vreme ce de acum înainte va fi 10.000 RON;

fie atât limita minimă, cât și limita maximă sunt mărite – spre exemplu, art. 16 alin. (1) din Legea 193/2000, unde amenda veche era cuprinsă între 200 RON și 1.000 RON, noua amendă fiind cuprinsă între 20.000 RON și 100.000 RON (cuantumul noilor limite este de 100 de ori mai mare).

Ordonanța introduce și contravenții noi – spre exemplu, neducerea la îndeplinire a măsurilor rămase definitive prin hotărârile judecătorești se sancționează de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu amendă de la 5.000 RON la 200.000 RON. Totodată, OUG 58/2022 introduce, în esență, o circumstanță agravantă în materia practicilor comerciale incorecte (înșelătoare sau agresive) – situația în care practica comercială incorectă afectează un număr mai mare de 100 de consumatori – caz în care limita minimă și limita maximă a sancțiunilor prevăzute se dublează.

În sfârșit, cea mai importantă modificare o reprezintă posibilitatea sancționării comerciantului cu amenzi de la 0,1% până la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuală a acestuia, realizată pe teritoriul României în anul financiar anterior sancționării. În cazul în care informațiile privind cifra de afaceri a comerciantului nu sunt disponibile, atunci comerciantul poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 200.000 EUR și 2 milioane EUR, echivalent în RON la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României.

Cookie Settings