Legal & Tax Alerts

Modificări privind înregistrarea beneficiarilor reali

La data de 1 ianuarie 2022 au intrat în vigoare noi prevederi legale[1] în legătură cu înregistrarea beneficiarilor reali, modificând Legea nr. 129/2019 („Legea AML”), astfel:

A fost abrogată prevederea privind obligația de a depune declarația anuală a beneficiarilor reali  pentru toate tipurile de persoane juridice, cu câteva excepții. Obligația de a depune o declarație anuală privind beneficiarul real se menține pentru societățile a căror structură de acționariat include entități înregistrate sau care au rezidența fiscală în:

jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal, sau

în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului, sau

într-o jurisdicție aflată sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului.

În cele 3 cazuri de mai sus, declarația anuală se va depune în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

Persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 (cu excepția anumitor societăți deținute de stat), sunt obligate să își actualizeze declarația privind beneficiarul real ori de câte ori are loc o modificare a circumstanțelor înregistrate anterior.

 

[1]  Legea nr. 315/2021 pentru modificarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1240.

Cookie Settings