Legal & Tax Alerts

Modificări recente ale Legislației Muncii

Salariul minim brut pe țară garantat în plată valabil în anul 2021

Începând cu data de 13 ianuarie 2021, valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată s-a majorat de la 2.230 lei la 2.300 lei lunar (fără a include sporuri și alte adaosuri)[1]. Acest salariu este aferent unui program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.

Pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin 1 an în domeniul studiilor superioare, valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată se menține la suma de 2.350 lei lunar (fără a include sporuri și alte adaosuri), pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.

Suspendarea contractului individual de muncă pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență

Potrivit unei noi modificări a Legii nr. 53/2003 Codul muncii[2] angajatorii pot dispune suspendarea contractelor individuale de muncă pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență. Salariații afectați de această măsură vor beneficia de o indemnizație (indemnizație de șomaj tehnic) plătită din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență, după cum va fi cazul. Indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în măsura în care bugetul acestuia destinat plății cheltuielilor de personal permite.

Indemnizația de șomaj tehnic este supusă impozitării venitului din salarii și asimilate salariului și contribuțiilor sociale obligatorii, însă pentru aceasta nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă.

Salariații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puțin unul cu normă întreagă rămâne activ pe perioada instituirii stării de asediu sau a stării de urgență, nu beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic. În cazul în care toate contractele individuale de muncă ale salariatului sunt suspendate, acesta beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii depun, prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere (semnată și datată de reprezentantul legal), însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație. Decontarea sumelor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar plata indemnizației de șomaj tehnic se efectuează salariaților în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj.

Angajatorilor le este interzis să desființeze locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate (i) din pricina suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență ori (ii) ca urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activității pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe o perioadă cel puțin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat, pentru acești salariați, de plata indemnizației de șomaj tehnic asigurată din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj. Nerespectarea acestei interdicții este considerată contravenție și se sancționează cu returnarea de către angajator a sumelor primite cu titlu de indemnizație de șomaj tehnic pentru posturile desființate.

Aceste modificări privind posibilitatea suspendării contractului individual de muncă pe perioada stării de asediu ori a stării de urgență au intrat în vigoare începând cu data de 27 decembrie 2020.

 

[1] Hotărârea de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40 din data de 13 ianuarie 2021;

[2] Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1293 din data de 24 decembrie 2020.

Cookie Settings