Legal & Tax Alerts

Modificări referitoare la depunerea declarației privind beneficiarul real al societăților din România

Începând cu data de 30 aprilie 2021, conform Legii 101/2021 pentru aprobarea și modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2020, societățile comerciale de naționalitate română vor trebui să depună la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real.

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, cât și societățile cotate pe o piață reglementată care fac obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente, care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate

Exceptarea de la depunerea declarației pentru societățile comerciale formate doar din asociați persoane fizice a fost abrogată, ceea ce înseamnă că și aceste societăți trebuie să declare beneficiarul real.

Declarația anuală se depune la Registrul Comerțului în care este înmatriculată societatea în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. În cazul în care intervin modificări privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Cookie Settings