Legal & Tax Alerts

Noi modificări legislative cu impact în zona contractelor de furnizare de conținut digital și servicii digitale

Dacă până acum, activitatea de vânzare de conținut și servicii digitale (e.g., articole online, e-books, jocuri sau alte programe) nu era reglementată în mod specific, aplicându-se cadrul general din sfera protecției consumatorului, de acum înainte, prin intermediul noilor dispoziții speciale, consumatorii vor beneficia de drepturi specifice și extinse inclusiv în zona digitală.

La data de 30 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență  nr. 141 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale („OUG 141/2021” sau „Ordonanța”), aceasta intrând în vigoare la data de 9 ianuarie 2022. OUG 141/2021 transpune în legislația internă Directiva (UE) 2019/770 omonimă.

Scopul noii reglementări este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și o bună funcționare a pieței interne europene, OUG 141/2021 atingând aspecte referitoare la:

conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital cu contractul;

măsuri corective în caz de neconformitate sau în caz de nefurnizare și modalitățile de punere în aplicare a acestor măsuri;

modificarea conținutului digital sau a serviciului digital.

Pentru o mai bună previzibilitate, Ordonanța precizează în mod expres situațiile în care aceasta se aplică, respectiv cazurile care nu intră în domeniul ei de aplicare.

1. Domeniul de aplicare a OUG 141/2021

Astfel, OUG 141/2021 se aplică:

oricărui contract în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conținut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul fie plătește sau se angajează să plătească un preț, fie furnizează sau se angajează să furnizeze comerciantului date cu caracter personal. În cel din urmă caz, sunt exceptate cazurile în care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de către comerciant pentru furnizarea conținutului digital sau a serviciului digital în conformitate cu Ordonanța, sau pentru a-i permite comerciantului să respecte cerințele legale la care este supus, iar acesta nu prelucrează aceste date în niciun alt scop;

în cazul în care conținutul digital sau serviciul digital este dezvoltat în conformitate cu specificațiile consumatorului;

oricărui suport material care servește exclusiv ca suport al conținutului digital, cu unele excepții.

Cu toate acestea, există anumite situații unde legiuitorul a exclus aplicabilitatea Ordonanței – printre altele, cele privind:

conținutul digital sau serviciile digitale încorporate în bunuri sau interconectate cu acestea și furnizate împreună cu bunurile în temeiul unui contract de vânzare referitor la bunurile respective, indiferent dacă conținutul digital sau serviciul digital respectiv este furnizat de către vânzător sau de către un terț;

furnizarea de alte servicii decât serviciile digitale, indiferent dacă comerciantul folosește formate sau mijloace digitale pentru a genera rezultatul serviciului sau pentru a-l livra sau transmite către consumator;

serviciile de comunicații electronice, astfel cum sunt definite în Codului european al comunicațiilor electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere;

asistența medicală;

serviciile de jocuri de noroc, și anume orice serviciu care presupune o miză cu valoare pecuniară în jocuri de noroc, inclusiv în cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker și pariurile, care se desfășoară pe cale electronică sau cu ajutorul oricărui alt tip de tehnologie care facilitează comunicarea și la solicitarea individuală a destinatarului unor astfel de servicii;

serviciile financiare;

software-ul oferit de comerciant în baza unei licențe libere și cu sursă deschisă, atunci când consumatorul nu plătește un preț, iar datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de comerciant pentru a îmbunătăți securitatea, compatibilitatea sau interoperabilitatea respectivului software specific;

furnizarea de conținut digital atunci când acesta este pus la dispoziția publicului larg altfel decât prin transmisia semnalului ca parte a unui spectacol sau eveniment, cum ar fi proiecțiile cinematografice digitale.

2. Stabilirea unor cerințe de conformitate a bunurilor

În materie de asigurare a conformității, OUG 141/2021 introduce cerințe subiective și obiective de conformitate, ambele trebuind îndeplinite pentru a considera conținutul sau serviciul digital ca fiind conform cu contractul.

Cerințele subiective de conformitate vizează așteptările rezonabile ale consumatorului, astfel cum rezultă din contractul încheiat, conținutul sau serviciul digital trebuind să îndeplinească următoarelor cerințe: (i) respectă descrierea, cantitatea și calitatea, respectiv deține funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici prevăzute în contract; (ii) corespunde scopului special pentru care consumatorul îl solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința comerciantului cel târziu în momentul încheierii contractului și pe care comerciantul l-a acceptat; (iii) este furnizat împreună cu toate accesoriile, toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, și cu toate serviciile de asistență pentru clienți, conform contractului; (iv) este furnizat cu actualizări conform dispozițiilor contractului.

Pe de altă parte, cerințele obiective de conformitate privesc aspectele inerente utilizării normale a conținutului sau a serviciului digital, ele venind în completarea cerințelor subiective relevate anterior. Conform acestor cerințe, conținutul sau serviciul digital trebuie:

să corespundă scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal conținutul sau serviciile digitale de același tip;

să respecte cantitatea și să dețină calitățile și caracteristicile de performanță care sunt normale pentru conținutul sau servicii digitale de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil (g., în materie de funcționalitate, compatibilitate, accesibilitate, continuitate și securitate);

să fie furnizat împreună cu orice accesorii și instrucțiuni necesare consumatorului;

să fie în conformitate cu orice versiune de testare sau de prezentare a conținutului sau serviciului digital, pusă la dispoziție de comerciant înainte de încheierea contractului.

În plus, OUG 141/2021 acoperă și situațiile în care are loc o integrare incorectă a conținutului sau a serviciului digital în mediul digital al consumatorului, mai exact atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții: (i) conținutul digital sau serviciul digital a fost integrat de comerciant sau sub răspunderea acestuia; respectiv (ii) conținutul digital sau serviciul digital a fost destinat să fie integrat de consumator, iar integrarea incorectă s-a datorat unor deficiențe în instrucțiunile de integrare furnizate de comerciant.

3. Sarcina probei și măsuri corective

Sarcina probei cu privire la furnizarea conformă a conținutului sau serviciului digital revine comerciantului.

OUG 141/2021 dispune și o serie de măsuri corective în caz de neconformitate: (i) aducerea în conformitate a conținutului sau serviciului digital; (ii) reducerea proporțională a prețului; (iii) încetarea contractului. Regula în această materie o reprezintă aducerea în conformitate a conținutului sau serviciului digital, într-o perioadă de timp rezonabilă, care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul notificării vânzătorului, cu excepția situațiilor în care acest lucru ar fi imposibil sau ar impune comerciantului costuri disproporționate. Totodată, în anumite situații (e.g., este imposibilă sau disproporționată măsura aducerii în conformitate; comerciantul nu a adus în conformitate conținutul sau serviciul digital ori neconformitatea subzistă, în pofida încercării comerciantului de a remedia problemele etc.), consumatorul are dreptul la reducerea proporționată a prețului, câtă vreme conținutul sau serviciul digital a fost furnizat în schimbul unui preț. În sfârșit, consumatorul are dreptul de a obține chiar încetarea contractului, însă numai dacă neconformitatea nu este minoră, iar conținutul sau serviciul digital a fost furnizat în schimbul unui preț.

4. Modificarea conținutului sau serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade de timp

Noua reglementare atinge și problema modificării conținutului sau serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade de timp, dincolo de ceea ce este necesar pentru a menține în conformitate conținutul sau serviciul digital. Pentru a putea opera asemenea modificări, comerciantul trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:

contractul permite o astfel de modificare și prevede o justificare valabilă pentru aceasta;

modificarea se realizează fără costuri suplimentare pentru consumator;

consumatorul este informat în mod clar și ușor de înțeles cu privire la modificare;

în situațiile în care modificarea va avea un impact negativ asupra accesului consumatorului la conținutul sau serviciul digital ori asupra utilizării acestuia de către consumator, consumatorul este informat cu suficient timp în prealabil, pe un suport durabil, cu privire la caracteristicile și data modificării și la dreptul de a înceta contractul în conformitate sau cu privire la posibilitatea de a menține conținutul digital sau serviciul digital fără modificarea în cauză.

5. Sancțiuni

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește punerea în aplicare a noii reglementări, Ordonanța prevede o serie de sancțiuni pentru nerespectarea dispozițiilor sale: amenzi între 5.000 și 50.000 RON, în funcție de gravitatea fiecărei încălcări. Autoritatea responsabilă cu aplicarea acestor sancțiuni este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC). Suplimentar acestor amenzi, comerciantul poate fi obligat inclusiv la aducerea în conformitate a conținutului sau serviciului digital comercializat, precum și la restituirea sumelor încasate de la consumator.

Cookie Settings