Legal & Tax Alerts

Noi reguli privind dezvoltarea capacitatilor de producere a energiei regenerabile pe terenurile agricole din extravilan

La data de 24.07.2022 a intrat în vigoare Legea nr. 254/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative (Legea nr. 254/2022), care aduce o serie de modificări cu privire la amplasarea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe terenuri agricole situate în extravilan. Conform prevederilor acestui act normativ, noi categorii de construcții vor putea fi realizate pe terenurile agricole situate în extravilan.

Amendamentele aduse de Legea nr. 254/2022 vizează următoarele aspecte:

Amplasarea obiectivelor de investiție specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile în suprafață de maximum 50 ha va putea fi realizată pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări cu îmbunătățiri funciare, situate în extravilan. Legea nr. 254/2022 include și o exemplificare a acestor categorii de obiective de investiții, și anume: capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, energiei de biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a electricității, stații de transformare, alte sisteme similare.

Aceste obiective vor putea fi realizate în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol la momentul autorizării construcțiilor cu plata tarifelor prevăzute de lege de către beneficiari.

Utilizarea în sistem dual – atât pentru producția agricolă, cât și pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile, a suprafețelor de teren agricol, cu excepția terenurilor având categoria de folosință arabil. În asemenea cazuri scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol se va face numai pentru suprafețele de teren ocupate de obiectivele de investiție.

Pentru amplasarea obiectivelor de investiții cu suprafețe mai mari de 1 ha, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol se aprobă în baza deciziei directorului direcției pentru agricultură județene, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Termenul pentru emiterea acestor aprobări va fi de maxim 45 de zile de la înregistrarea solicitării. Depășirea termenului de către autoritățile competente va fi considerată acord tacit.

De asemenea, aprobarea scoaterii din circuitul agricol este condiționată de acordul prealabil al deținătorilor de terenuri și avizul organelor agricole județene și a municipiului București, după caz.

Aceste dispoziții modificatoare adoptate conform Legii nr. 254/2022 vor produce efecte juridice până la data de 31.12.2026.

Cookie Settings