Legal & Tax Alerts

Noutăți legislative în materie de Publicitate Imobiliară

În data de 08.11.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1065 Legea nr. 264/2021 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, intrând în vigoare pe 11.11.2021.

O modificare esențială este aceea referitoare la clarificarea modului de intabulare în Cartea Funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare care operează prin efectul fuziunii sau al divizării. Astfel se stabilește că documentele necesare pentru intabulare în aceste cazuri vor fi următoarele:

Hotărârea instanței de judecată care se pronunță asupra legalității fuziunii sau după caz a divizării;

Dovada de înregistrare în Registrul Comerțului;

Certificatul de înmatriculare în Registrul Comerțului;

Proiectul de fuziune sau, după caz, de divizare încheiat în formă autentică.

Din punct de vedere procedural se clarifică de asemenea că pentru autentificarea proiectului de fuziune/divizare notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare.

Lămurirea venită pe această cale cu privire la procedurile de fuziune și divizare privitoare la societăți care au în proprietate imobile este benefică după numeroase modificări anterioare care au avut ca urmare proceduri incoerente care au dus uneori inclusiv la nulitatea absolută a transmisiunii dreptului de proprietate asupra imobilelor sau la imposibilitatea intabulării dreptului de proprietate ca urmare a documentației întocmite eronat, fără posibilitatea refacerii acesteia. Rămâne însă de văzut cum vor fi aplicate aceste prevederi, ele nefiind corelate cu cele ale Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, care solicită pentru intabularea dreptului de proprietate autentificarea hotărârii de aprobare a fuziunii/divizării.

Celelalte modificări aduse de legea nr. 264/2021 au impact în special asupra modului de organizare și funcționare a Agenției Naționale a Cadastrului și Publicității Imobiliare, prin trecerea acesteia din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Cookie Settings