Legal & Tax Alerts

Procedura de decontare în ceea ce privește Kurzarbeit și alte măsuri de sprijin

Procedura de acordare a instrumentelor de sprijin pentru angajatori și salariați, care au fost  recent reglementate[1], a fost publicată în Monitorul Oficial[2].

Indemnizația pentru Kurzarbeit va fi plătită salariatului de către angajator, urmând a fi decontată ulterior din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Astfel, cererea angajatorului pentru decontare, însoțită de o declarație pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare, precum și de lista angajaților pentru care se solicită decontarea, se depune de către angajator în format electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora angajatorii au sediul social. Decontarea se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.

De asemenea, se aduc câteva clarificări cu privire la decontarea următoarelor sume:

decontarea din bugetul de stat a unei părți din salariul personalului care încheie contracte individuale de muncă pentru o perioadă determinată de până la trei luni până la 31 decembrie 2020, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru un program de lucru de 8 ore pe zi;

o sumă în cuantum de 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru zilierii a căror activitate este întreruptă sau restrânsă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020;

indemnizaţia lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut pentru profesioniștii a căror activitate a fost redusă temporar ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă.

 

[1] Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din data de 10 august 2020;

[2] Hotărârea nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 31 august 2020.

Cookie Settings