Legal & Tax Alerts

Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală

Ordinul ANAF nr. 4077/2020 pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, publicat în Monitorul Oficial, partea I nr. 1210, în data de 11.12.2020, are ca scop definirea și standardizarea acțiunilor ce trebuie efectuate pentru parcurgerea etapelor specifice finalizării inspecției fiscale.

Potrivit noilor reglementări, procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală va presupune îndeplinirea următoarelor patru etape:

Etapa 1: analiza constatărilor fiscale împreună cu șeful de serviciu coordonator – pe parcursul inspecției fiscale, echipa de inspecție fiscală trebuie să comunice direct cu șeful de serviciu coordonator, care este informat periodic cu privire la desfășurarea inspecției fiscale. Orice constatare a echipei de inspecție fiscală va fi discutată cu șeful de serviciu, pentru a valida încadrarea legală;

Etapa 2: întocmirea raportului de inspecție fiscală și a dosarului acțiunii de inspecție fiscală – inspecția fiscală se finalizează la data programată pentru discuția finală cu contribuabilul sau la datala care contribuabilul notifică autoritatea fiscală că renunță la acest drept. Înștiințarea pentru discuția finală se întocmește și se comunică contribuabilului de către organele de inspecție fiscală, la care se anexează în mod obligatoriu proiectul de raport de inspecție fiscală;

Etapa 3: avizarea raportului de inspecție fiscală – se realizează de către șeful de serviciu coordonator al acțiunii de inspecție fiscală, după ce a avut loc discuția finală cu contribuabilul și raportul a fost întocmit în forma sa finală;

Etapa 4: aprobarea raportului de inspecție fiscală – ulterior avizării, raportul de inspecție fiscală se aprobă de către conducătorul acțiunii de inspecție fiscală. Data aprobării reprezintă data finalizării tuturor acțiunilor premergătoare ce stau la baza emiterii actelor administrativ fiscale.

Cookie Settings