Legal & Tax Alerts

Program de ofertare a gazelor naturale pe piețele centralizate din România

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România(„Ordinul nr. 79/2020”), care a fost publicat[1] în Monitorul Oficial la data de 18 mai 2020, introduce un program de ofertare a gazelor naturale pe piața națională. Actul normativ va intra în vigoare la data de 1 iunie.

Ordinul nr. 79/2020 vizează producătorii de gaze naturale a căror producție anuală depășește 3.000.000 MWh și prevede obligația acestora să oferteze vânzarea unor cantități de gaze naturale, în mod transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate din România.

Cantitățile de gaze naturale aferente obligației de ofertare se stabilesc prin aplicarea unei cote procentuale anuale de 30% la volumul producției de gaze naturale realizat de fiecare titular al obligației în anul calendaristic 2019, din care se scad următoarele cantități:

» consumul tehnologic avizat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru anul 2019;

» 3% reprezentând declinul mediu anual al rezervelor de gaze naturale stabilit în baza prognozelor de producție pentru anul 2020.

Programul va fi aplicabil în perioada cuprinsă între 1 iunie 2020 și 31 decembrie 2022, iar livrarea gazelor naturale astfel ofertate se va face sub formă de produse standardizate lunar, trimestrial, sezonier sau anual, începând cu 1 iulie 2020. Ponderea cantitativă repartizată în vederea ofertării acestor produse standardizate este de 30% pentru produsele lunare, 20% pentru produsele trimestriale și sezoniere și 30%, respectiv 0% în anul 2022 pentru produsele anuale. Perioadele pentru care se stabilesc cantitățile de gaze naturale sunt următoarele:

» 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020;

» 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021;

» 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022.

Titularii obligației de ofertare de gaze naturale și cantitățile obligatoriu a fi ofertate pe piețele centralizate sunt incluse în anexă la Ordinul nr. 79/2020.

Prețul maxim de pornire a ofertelor de produse standardizate va fi stabilit de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza unei formule de calcul, prin raportare la:

» ultimul preț de decontare publicat de Central European Gas Hub AG pentru piața din Austria pentru produsul respectiv ofertat și prețul mediu ponderat al produselor similare înregistrat la nivel național, pentru perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020;

» prețul mediu ponderat al produselor similare înregistrat la nivel național în ultimele 6 luni anterioare sesiunii de licitație, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022.

Procesul de ofertare a cantităților de gaze naturale care fac obiectul Ordinului nr. 79/2020 se va desfășura pe platformele electronice administrate de operatorii piețelor centralizate prin licitație de tip „dublu competitiv”, conform procedurii elaborate de operatorul de administrare a piețelor centralizate. În plus, operatorii piețelor centralizate au obligația de a publica zilnic, în mod distinct, toate tranzacțiile pentru produsele ofertate potrivit Ordinului nr. 79/2020, realizate pe platformele pe care le administrează.

Producătorii și cumpărătorii de gaze naturale tranzacționate conform programului de ofertare au obligația de a încheia contracte de vânzare-cumpărare după tranzacționare, potrivit unui model de contract anexat la Ordinul nr. 79/2020.

 

[1] Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din data de 18.05.2020.

Cookie Settings