Legal & Tax Alerts

Restricții în domeniul achizițiilor publice pentru operatorii economici din spațiul extracomunitar

În data de 5 aprilie 2021 au fost adoptate noi reglementări în domeniul achizițiilor publice[1], prin care se limitează accesul anumitor operatori economici din spațiul extracomunitar la procedurile de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni de lucrări/servicii derulate potrivit legislației române.

Astfel, potrivit noilor reglementări, pentru a participa la oricare dintre procedurile amintite, o persoană trebuie să fie stabilită:

fie într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau într-o țară terță care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;

fie într-o țară terță care a ratificat Acordul privind Achizițiile Publice al Organizației Mondiale a Comerțului (doar în măsura în care contractul intră sub incidența anumitor prevederi din Apendicele I al Uniunii Europene la acest acord) sau într-o țară terță semnatară a altor acorduri internaționale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piața achizițiilor publice.

Neîncadrarea în una dintre aceste categorii atrage excluderea persoanei din orice procedură de achiziții publice, achiziții sectoriale sau concesiuni de lucrări/servicii, indiferent dacă persoana are calitatea de ofertant individual, ofertant asociat, candidat, terț susținător sau subcontractant.

Lista țărilor terțe vizate de noile reglementări va fi aprobată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a reglementărilor și va fi actualizată anual sau ori de câte ori intervine o modificare, în 30 de zile de la apariția situației modificatoare.

Noile reglementări nu se aplică procedurilor de atribuire în cadrul cărora au fost depuse oferte la data de 5 aprilie 2021 (data intrării în vigoare a noilor reglementări).

 

[1] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/05.04.2021.

 

Cookie Settings