Legal & Tax Alerts

Zile libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor în scenariile 2 și 3 și alte noutăți

Având în vedere creșterea alarmantă a ratelor de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, actul normativ[1] care reglementează acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, a fost recent modificat[2] în sensul lărgirii sferei sale de aplicare.

Extinderea sferei de acordare a zilelor libere pentru supravegherea copiilor

Astfel, pe durata stării de alertă, zilele libere pentru supravegherea copiilor se vor putea acorda nu doar în situațiile în care procesul educațional se desfășoară de la distanță având în vedere concluziile unei anchete epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv din municipiul București, ci și în cazurile în care s-a stabilit aplicarea Scenariului 2 (Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie) sau a Scenariului 3 (Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online).

Numărul zilelor libere care vor putea fi acordate va coincide cu durata prevăzută în hotărârile comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă sau ale Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, părinții vor mai putea beneficia de aceste zile libere și în cazurile în care copiii școlarizați cu boli cornice desfășoară procesul educațional de la distanță în urma recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

Ca element de noutate, în cazul în care părinții pot desfășura activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, aceștia nu vor beneficia de aceste prevederi în cazul încadrării unității de învățământ în scenariile sus-menționate.

Toate celelalte condiții de acordare a acestor zile libere (i.e., cu privire la vârsta copilului sau cu privire la părinți) rămân neschimbate.

Necesitatea efectuării înregistrărilor în REVISAL pentru acordarea ajutoarelor de telemuncă

Prin intermediul aceluiași act normativ[3] au mai fost aduse clarificări și regimului acordării ajutoarelor în valoare de 2.500 lei pentru telemuncă[4]. Astfel, se precizează că sumele nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

 

[1] Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 28 august 2020;

[2] Ordonanţa de urgenţă nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă („OUG nr. 182/2020”), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 27 octombrie 2020;

[3] OUG nr. 182/2020;

[4] Acordate în temeiul art. 6 al Ordonanţei de urgenţă nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 10 august 2020.

Cookie Settings